FRATERNUS Sp. z o.o.

ul. Hetm. Żółkiewskiego, 14, 31-539 Kraków

tel./fax +48 12 4286119.
e-mail: biuro@fraternus.pl
e-mail: ksiegowosc@fraternus.pl
www.fraternus.pl

REGON 356719586
NIP 675-12-94-212
KRS 0000161246

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł

Bank Pekao SA 97 1240 2294 1111 0000 3723 8746

Polecamy także:

franciszkanie.pl
bratslonce.pl/index.php/przekaz-1/

Copyright © 2011 Fraternus SP. z O.O.